Nightmare

This is a beginning of a nightmare. This beautiful mare is a color pencil drawing. The background is a phtoto which was taken in the forest near my home. For the mare I’ve used a reference photo of Tesske, a frisian horse I take care off.

 

Dit is het begin van een nachtmerrie. Deze prachtige merrie is getekend met kleurpotlood. De achtergrond is een foto die ik in het bos vlak bij huis heb genomen. Voor de merrie heb ik een referentie foto gebruikt van Tesske, een fries paard waar ik voor zorg.

Share

Evanescent

Ā I’ve edited this drawing with photoshop. I call it “Evanescent”. I’ve kept the story of Tolkien in mind. We know so little about Thranduil’s wife.
Nieuwe bewerking van mijn tekening. Ik noem het “Evanescent” en speel daarbij een beetje in op het verhaal van Tolkien, verteld in de film de Hobbit. We weten immers weinig van de vrouw van Thranduil.
Share

Raven

This is Raven. It is a pencil drawing mixed with photoshop šŸ™‚

If you like to know how I ‘ve made this one, take a look at my video’s on YouTube.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFr86qOB_i4je97t8DQNaDl6beta5_pi

Dit is Raven. Getekend met kleurpotlood en bewerkt met photoshop.

Wil je weten hoe dit tot stand is gekomen? Kijk dan naar mijn video’s op YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFr86qOB_i4je97t8DQNaDl6beta5_pi

Share

Prince Nuada, Hellboy II

This is an old drawing renewed. Years ago I’ve drawn this one with color pencil. Today I’ve given it a digital make-over. This is Prince Nuade, elf from the movie Hellboy II, the golden army. Actor Luke Goss.

Dit is een oudje in een nieuw jasje. Jaren geleden getekend met potlood en nu digitaal bijgetekend. Dit is Prince Nuada, elf uit de film Hellboy II, the golden army. Acteur Luke Goss.

Share

Graveyard Angel

She is seduced by him. Victim of love? Or victim of lust? You tell me. šŸ˜‰

Traditional pencil drawing with digital edited background.

Ze is door hem verleid. Slachtoffer van liefde? Of slachtoffer van lust? Jij mag het zeggen. šŸ˜‰

Traditioneel getekend met potlood en bewerkte digitale achtergrond.

Share

Dark Elf

This is also a drawing which I have digitalized. I took the actor from the tv-series Black Sails as a model. I changed him a little bit so he becomes more handsome šŸ˜›

Deze tekening is ook gedigitaliseerd. Ik heb gebruik gemaakt van een acteur van de tv serie Blach Sails. Ik heb hem een beetje aangepast zodat ik hem knapper vind šŸ˜›

Share