Evanescent

Ā I’ve edited this drawing with photoshop. I call it “Evanescent”. I’ve kept the story of Tolkien in mind. We know so little about Thranduil’s wife.
Nieuwe bewerking van mijn tekening. Ik noem het “Evanescent” en speel daarbij een beetje in op het verhaal van Tolkien, verteld in de film de Hobbit. We weten immers weinig van de vrouw van Thranduil.
Share

Graveyard Angel

She is seduced by him. Victim of love? Or victim of lust? You tell me. šŸ˜‰

Traditional pencil drawing with digital edited background.

Ze is door hem verleid. Slachtoffer van liefde? Of slachtoffer van lust? Jij mag het zeggen. šŸ˜‰

Traditioneel getekend met potlood en bewerkte digitale achtergrond.

Share

Dark Elf

This is also a drawing which I have digitalized. I took the actor from the tv-series Black Sails as a model. I changed him a little bit so he becomes more handsome šŸ˜›

Deze tekening is ook gedigitaliseerd. Ik heb gebruik gemaakt van een acteur van de tv serie Blach Sails. Ik heb hem een beetje aangepast zodat ik hem knapper vind šŸ˜›

Share