Dark Elf

This is also a drawing which I have digitalized. I took the actor from the tv-series Black Sails as a model. I changed him a little bit so he becomes more handsome šŸ˜›

Deze tekening is ook gedigitaliseerd. Ik heb gebruik gemaakt van een acteur van de tv serie Blach Sails. Ik heb hem een beetje aangepast zodat ik hem knapper vind šŸ˜›

Share