Graveyard Angel

She is seduced by him. Victim of love? Or victim of lust? You tell me. šŸ˜‰

Traditional pencil drawing with digital edited background.

Ze is door hem verleid. Slachtoffer van liefde? Of slachtoffer van lust? Jij mag het zeggen. šŸ˜‰

Traditioneel getekend met potlood en bewerkte digitale achtergrond.

Share